معرفی وبلاگ
وبلاگ "ایران زیبا ایرانی مهربان" در تمامی زمینه ها و از هر قشر و گروهی مطلب ارائه کرده و آماده پذیرش نظرات شما خوبان می باشد.
صفحه ها
دسته
لينك دوستان
ليگ برتر فوتبال ايران
شهداي غدير
آرشیو
آمار وبلاگ
Rss
طراح قالب

 

اورامان يا هورامان تخت از روستاهاي شهرستان سروآباد در استان كردستان ايران است. اين روستا در منطقه هورامان واقع شده‌است.

اورامان مركز دهستان اورامانات با هفتاد هزار نفر جمعيت از شرق با كرمانشاه، از غرب با عراق، از شمال با كردستان و از جنوب با جوانرود محدود مي‌شود و جاده‌اي به طول ۷۵ كيلومتر آن را به شهر مريوان متصل مي‌نمايد.

 

 

چهارشنبه 1390/12/24 19:18

اين غار در 70 كيلو متري شرق بيجار و در 5 كيلو متري گرماب قرار گرفته است . در گويش فارسي كُتَل به معني كم ارتفاع و خُور كوتاه شدن خورشيد است . پس كُتل خور يعني كوه خورشيد و نام غار بر گرفته شده از نام اين كوه است كه درون آن زايش يافته است

 

اين غار در 70 كيلو متري شرق بيجار و در 5 كيلو متري گرماب قرار گرفته است . در گويش فارسي كُتَل به معني كم ارتفاع و خُور كوتاه شدن خورشيد است . پس كُتل خور يعني كوه خورشيد و نام غار بر گرفته شده از نام اين كوه است كه درون آ ن زايش يافته است .اين نام با معنا با توجه به وجود چند گُور نزديك دهانه ويافت شدن تعدادي سفّال شكسته درون غار ، چند احتمال را در مورد گذشته غار پيش مي آ ورد . يكي آ ن كه با توجه به يافت شدن جمجمه پلنگي درون يكي از گودال هاي غار و نبود هر گونه استخوان ديگري از پلنگ شايد غار مكان مورد احترامي بوده و همانند غار بابا جابر در آ ن مراسم آييني انجام مي شده است .

احتمال ديگر اين است كه درون غار ماده موميايي كه معالج شكستگي استخوان و امراض ديگر بوده و مالكيّت آ ن در اختيار شاهان قرار داشته ، يافت مي شده ، زيرا نام ديگر كوه كه سقّز لو ( دارنده سقّز ) است ، مويّد وجود ماده اي قابل تغيير و انعطاف مانند موم است كه موميا يي به آ ن شباهت دارد و نزديك منطقه قرار گيري غار در كوه چنگ الماس يافت مي شود .

غار در سال 1330 توسط زنده ياد آ قاي اسد ... جمالي از پايه گذاران و پيشكسوتان ورزش كوه نوردي زنجان مورد شناسايي قرار مي گيرد و درسال 1331 توسط گروهي به سرپرستي مرحوم جمالي مورد بازديد فنّي قرار مي گيرد .

غار در منطقه ي آهكي به وسعت (1500×2000 ) متر با گسل ها و تركهاي متقاطع يكديگر و در ارنفاع 1700 متر از سطح دريا پديد آمده است .

دو عملكرد در زايش غار نقش داشته اند . يكي آبهاي فرورو و اسيدي حاصل از بارندگي و ديگر نفوذ آب چشمه اي ماگمايي از اعماق زمين به همراه گازها و بخارهاي حاصل از فعاليت هاي گسل دروني كه با نيروي محرّكه خود آب هاي فرو رفته را به بالا فرستاده است . فعّاليت اين چشمه همراه افزايش وكاهش فراوان در طول زمان بوده است

سراسر غار مملو از وي‍‍ژگي و پديده هاي خاص است ، اما در بين آنها كيك سقفي و قارچ ها منحصر به فرد مي باشند 

كُتَل خُور از پيچيده ترين غارهاي ايران از ديدگاه زايش و غارسنگ بوده و از بيشتر غارهاي ايران در خود نشاني دارد . آن جا كه با چكيده ي غول پيكر شيري رنگ (الهه نگهبان ) روبرو مي شويم نشان از چكيده آدمك در غار كرفتو مي بينيم . جاي ديگر كه با بلورهاي زايش يافته درون دخمه ها بر مي خوريم نشان از چاه غار بگليجه پديدار است و در تالار ستونها مانند اين است كه در غار كهك هستيم و با مشاهده آبشار سنگ هاي رنگارنگ ،خود را داخل غار عليصدر تصوّر مي كنيم 

پنج شنبه 1390/7/21 14:27
X